Politica de confidențialitate și protecție a datelor

Confidențialitatea ta este importantă pentru Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să-ți explice ce date culegem, de ce le culegem și modul în care folosim, dezvăluim, transferăm și stocăm datele tale.

1. Identitatea: Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu

Dacă ai întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, ne poți contacta utilizând informațiile de mai jos.

Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu

Str. Timotei Popovici, nr. 9
Sibiu 550164
România
Phone: +40-(0)269-21 08 30 ; +40-(0)269-23 80 70
E-mail: info@ccgsibiu.ro
RO-55 01 64

Clienții noștri pot trimite întrebări în legătură cu protecția datelor, confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal către administratorul centrului, la adresa de e-mail info@ccgsibiu.ro

2. Ce informații colectăm?

Dacă alegi să te înregistrezi la biblioteca, cursurile noastre sau la evenimentele noastre culturale, vor fi procesate date personale, care sunt, în principal, datele de identificare:

Nume
Prenume

Data nașterii
Număr de telefon
Adresa de e-mail
Adresa (stradă, număr, oraș, județ, țară)

În urma completării acestor date, este necesar să semnezi un Acord de prelucrare a datelor trimis online, sau îl poți semna direct la sediu.

3. Pentru ce folosim informațiile tale?

Orice informație pe care o colectăm de la tine poate fi utilizată pentru unul sau mai multe din următoarele scopuri:

3.1. În scop de marketing și publicitate legate de serviciile oferite, mai precis:
Transmiterea de newslettere și invitații;
Transmiterea de informații și reclame referitoare la activitatea Societății Culturale Româno-Germane Sibiu/ Centrul Cultural German Sibiu (cursuri de limba germană, workshop-uri, proiecte culturale, bibliotecă, diverse informații legate de activitatea instituției);

3.2. Pentru a stabili un canal principal de comunicare cu tine (adresa de e-mail, telefon, adresă, nume, prenume);

3.3. Realizarea de studii de piață și de statistici

3.4.Pentru a te identifica ca parte contractantă.

Datele nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decât cele menționate mai sus și nici nu pot fi transmise terților cu excepția situației în care există o suspiciune întemeiată de abuz asupra datelor.

Dacă în orice moment dorești să te dezabonezi de la primirea de e-mailuri viitoare, poți trimite un e-mail cu mesajul DEZABONARE la adresa de e-mail  info@ccgsibiu.ro.

4. Baza legală

4.1. Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (GDPR)

Prelucrarea datelor tale se face fie pe baza consimțământului tău, fie în cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care ești parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea ta înainte de a încheia un contract, cf. GDPR art. 6 (1) (a) – (b).

Poți oricând să-ți retragi consimțământul privind prelucrarea datelor personale, contactându-ne utilizând informațiile de contact de la Art. 1

Pentru a încheia un contract cu Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu, în vederea beneficierii de serviciile oferite, trebuie să ne furnizezi datele personale necesare.

5.Cum protejăm informațiile tale?

Datele tale sunt stocate în baze de date localizate pe servere din diferite centre de date. Accesul la bazele de date se face doar prin interfețe securizate cu username și parolă.

Doar angajatii noștri și cei ai subcontractantului S.C. ROMARG S.R.L.- care ne oferă servicii de găzduire- au acces la datele stocate. S.C. ROMARG S.R.L. implementează măsuri tehnice, fizice și organizaționale pentru a menține securitatea datelor tale personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării, utilizării neautorizate, modificărilor neautorizate, divulgării sau accesului și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

5.2. Integritate

Pentru a asigura integritatea, toate transmisiile de date sunt criptate pentru a se alinia cu cele mai bune practici pentru protejarea confidențialității și a integrității datelor. Utilizăm tehnologia  Secure Socket Layer (SSL) pentru a transmite comunicațiile dintre tine și aplicație.

Pentru datele în tranzit, serviciul utilizează protocoale de transport standard pentru industrie atât între dispozitive și centrele de date cât și în interiorul centrelor de date.

5.3. Confidențialitate

Toți membrii personalului sunt supuși unei confidențialități depline, iar subcontractanții și subprocesorii trebuie să semneze un acord de confidențialitate, în cazul în care confidențialitatea totală nu face parte din principala înțelegere dintre părți.

Ori de câte ori datele personale sunt accesate de personal autorizat, accesul este posibil numai printr-o conexiune criptată.

5.4. Transparenţă

Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu  te va informa în permanență despre modificările aduse proceselor pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor, inclusiv practicile și politicile. Poți cere oricând informații despre locul și modul în care datele sunt stocate, securizate și utilizate.

5.5. Abilitatea de a interveni

Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu permite ca în orice moment să ai dreptul și libertatea de a opta pentru ștergerea totală a datelor cu caracter personal din baza de date a Societății Culturale Româno-Germane Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu prin trimiterea unui e-mail cu mesajul DEZABONARE la adresa info@ccgsibiu.ro. Optarea pentru ștergerea datelor va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior opțiunii de ștergere a datelor rămâne în continuare valabilă. 

5.7. Monitorizarea

S.C. ROMARG S.R.L. utilizează rapoarte și notificări de securitate pentru a monitoriza tentative de acces sau utilizare frauduloasă și pentru a identifica și contracara în mod proactiv potențialele amenințări. Operațiile administrative, inclusiv accesul la sistem, sunt înregistrate pentru a furniza un istoric al acțiunilor dacă se fac modificări neautorizate sau accidentale.
Performanța și disponibilitatea sistemului sunt monitorizate de serviciile de monitorizare dedicate.

5.8. Notificarea privind încălcarea datelor cu caracter personal

În cazul în care datele tale sunt compromise, Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu îți va notifica ție și autorității (autorităților) de supraveghere competente în decurs de 72 de ore prin e-mail informații despre amploarea încălcării, datele afectate, orice impact asupra serviciului și a planului de acțiune Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu cu măsuri pentru a asigura datele și pentru a limita orice posibil efect negativ asupra persoanelor vizate.

“Încălcarea datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesarea neautorizată a datelor personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în legătură cu furnizarea serviciului.

6. Dezvăluim informații unor părți externe?

Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/ Centrul Cultural German Sibiu nu vinde, comercializează sau transferă în alt mod părților externe orice informații de identificare personală.

Partenerii sau subcontractorii de încredere care ne asistă în exploatarea site-ului nostru cu scopul desfășurării afacerii noastre sau în deservirea ta pot avea acces la informații de identificare personală pe baza nevoii de a cunoaște și vor avea obligația contractuală de a păstra confidențialitatea informațiilor.

De asemenea, vom putea să dezvăluim informații în următoarele situații:

– atunci când credem că acest lucru este necesar pentru a respecta legea- când suntem solicitați în acest sens de către organele competente ale statului- pentru a impune respectarea politicilor instituției noastre- pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră sau a altora.

6.1. Subcontractanții și partenerii de încredere

Pentru oferirea serviciilor disponibile prin Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu colaborăm cu diverși subcontractanți și parteneri de încredere, respectiv:

1) Susținători: Ambasada Republicii Federale Germania București, Goethe-Institut București, Consulatul Republicii Federale Germania Sibiu – nu  transferăm date cu caracter personal acestui partener
2) Parteneri media: Hermannstädter Zeitung, strada Timotei Popovici, nr.9, Etajul 1, oraș Sibiu, județ Sibiu, cod poștal 550164, România –  nu  transferăm date cu caracter personal acestui partener
3) Colaboratori: Nartea & Partners, PrintATU, strada Turnului, nr. 22, oraș Sibiu, județ Sibiu, cod poștal 550197, România – nu transferăm date cu caracter personal acestui colaborator
4) Subcontractant: S.C. ROMARG SRL S.R.L., Str. Ionescu Crum, nr. 1, Brasov Business Park, Etaj 6, Turn 2. Brașov, România – acest subcontractant furnizează serviciul de găzduire pentru site-ul https://www.kulturzentrum-hermannstadt.ro – aici sunt stocate și transferate inclusiv date cu caracter personal.

Subcontractantul căruia îi transferăm datele cu caracter personal, și anume S.C. ROMARG S.R.L., este conform cu prevederile GDPR. Vom monitoriza menținerea standardelor impuse de GDPR de către subcontractori și subprocesori pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele privind protecția datelor.

Modificările privind adăugarea sau înlocuirea subcontractanților sau a partenerilor care manipulează datele cu caracter personal vor fi anunțate prin actualizarea prezentului document. Tu ai posibilitatea de a te opune unor astfel de modificări și de a rezilia contra

6.2 Divulgarea obligatorie din punct de vedere legal

Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu va divulga datele clientului către organele de drept dacă există acceptul tău sau dacă este o cerință legală. Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu va încerca să limiteze divulgarea datelor la strictul necesar.

7. Link-uri terțe părți

Ocazional, la discreția noastră, putem să includem sau să oferim produse sau servicii ale terților pe site-ul nostru. Aceste site-uri terțe părți au politici de confidențialitate separate. Prin urmare, nu avem nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul și activitățile acestor site-uri web conectate. Cu toate acestea, încercăm să protejăm integritatea site-ului nostru și să primim orice feedback cu privire la aceste site-uri web.

8. Unde stocăm informațiile?

Datele personale sunt introduse în baza de date proprii a Societății Culturale Româno-Germane Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu.

9. Acces, transfer de date, migrare și asistență de transfer

Poți obține în orice moment confirmarea de la Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu cu privire la faptul că datele personale referitoare la tine sunt procesate sau nu.

Poți să comanzi în orice moment o copie completă a datelor.

10. Solicitarea de rectificare, restrângere sau ștergere a datelor cu caracter personal

10.1. Rectificare

Poți obține în orice moment, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte referitoare la tine, cf. clauza 5.6.

10.2. Restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

Poți oricând să soliciți Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu  să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când se aplică una dintre următoarele:
a) dacă contești acuratețea datelor personale, caz în care restricționarea se aplică pentru o perioadă care să permită companiei noastre să verifice corectitudinea datelor personale
b) dacă prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor cu caracter personal și soliciți în schimb restricția de utilizare a acestora
c) dacă Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt solicitate de tine pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

10.3. Ştergere

Poți să soliciți, fără întârziere nejustificată, ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc și Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu va șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate atunci când se aplică una dintre următoarele:
a) dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate
b) dacă îți retragi consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există altă bază legală pentru prelucrare
c) dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
d) dacă datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală din legislația UE sau națională.

Ștergerea tuturor datelor se poate face prin trimiterea unui e-mail cu mesajul DEZABONARE la adresa info@ccgsibiu.ro.

11. Retenția (păstrarea) datelor

11.1. Politica de păstrare a datelor

Datele, din cauza reglementărilor vor fi stocate pentru o durată de 5 ani.

11.2. Restituirea și / sau ștergerea datelor

După ștergerea unei înregistrări, reprezentând un abonat la newsletter, nu vor fi păstrate nici un fel de date în afară de eventuale informații despre evenimente de trimitere newsletter.

12. Istoricul clientului

Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu, păstrează istoricul frecvenței participării la cursuri în cazul cursanților și istoricul împrumutului de cărți în cazul beneficierii de serviciile bibliotecii.

13. Cooperare

Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/Centrul Cultural German Sibiu va coopera cu tine pentru a asigura respectarea dispozițiilor aplicabile privind protecția datelor, de ex. pentru a-ți permite să garantezi în mod eficient exercitarea drepturilor subiecților datelor (dreptul de acces, rectificare, ștergere, blocare, opoziție), să gestionezi incidentele, inclusiv investigații în cazul unui incident de securitate.

14. Denunțare/ Plângere

Puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

15. Consimțământul tău

Utilizând serviciile oferite de Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu/ Centrul Cultural German Sibiu, ești de acord cu această Politică de confidențialitate.

16. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Dacă vom decide să modificăm Politica de confidențialitate, vom opera respectivele modificări pe această pagină și vom actualiza data de modificare a Politicii de confidențialitate de mai jos.

Această politică de confidențialitate a fost modificată ultima dată la 20 iulie 2021.