A Being Nature – Instalație de sunet și multimedia

A Being Nature / Natura Creatura / Naturwesen / […]

Scroll down for English version!

Instalație de sunet și multimedia de Jasmina Al-Qaisi și Ralf Wendt
Curatoriat de Iris Ordean

Vernisaj: Luni, 2 august, orele 18:00, la arta.nonstop Independent Art Space Str. Tribunei, nr. 13
Expoziție deschisă între: 2-19 august 2021

Intervenții orale:
Simona Ledermann, Adriana Chiruta, Monika Tompos, Winael Baldus, Hans Scherer, Kilian Dörr, Lucia Sevestrean, Iain Trewby, Cristian Cismaru, Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Viktoria Luft, Joe England, Sandy Stancu, Andreea Madalina Burghelea, și alții.

Locații:

Instalație multimedia în spațiul de artă independent arta.nonstop, Str. Tribunei, nr. 13

Instalație audio în Capela Sfânta Maria din Biserica Evanghelică Sibiu, Piața Huet f.n.

Biblioteca Județeană ASTRA Corp B, Str. George Barițiu nr. 7

Teatrul Gong, Str. Alexandru Odobescu nr. 4

Obiect permanent în Biblioteca Centrului Cultural German Sibiu, Str. Timotei Popovici, nr. 9

Expoziția A Being Nature / Natura Creatura / Naturwesen / […] este o serie de instalații sonore și  multimedia în diferite locații din orașul Sibiu. O parte importantă a proiectului este de a face audibile vocile participanților umani și neumani care pun la îndoială relațiile noastre cu natura în moduri diferite. Titlurile acestor instalații reamintesc de faptul că regiunea Transilvaniei de Sud, unde se află Sibiul, continuă să fie o zonă de convergență a mai multor culturi, etnii și limbi, indiferent dacă ne referim la contexte istorice sau contemporane.

Această metodă plurivalentă de cercetare a fost determinată de o nevoie presantă de reexaminare a conceptului de natură și interogare a separării oamenilor de natură, perpetuată pe scară largă, însă și puternic respinsă. Ideologiile strâns legate de geopolitică, care evocă o „întoarcere” la o „lume ideală de „natură neatinsă” și „conservare”, plasează inerent elementul uman în prim plan, deoarece acestea declanșează adesea acte catastrofale și extreme asupra mediului, deci principalul responsabil pentru extincția speciilor, distrugerea, anihilarea și schimbările climatice.

/ Jasmina Al-Qaisi este scriitoare pentru voce și hârtie.  Apare adeseori sub alte forme: ca om de știință al mersului, serviciul Schnell Musikalische Hilfe sau singura agentă pentru Oficiul Auto-intitulat de Auto-intitulări. Lucrările sau acțiunile ei audio pot fi ascultate la radio mai ales libere sau temporare și este membră a grupului de artiști interesați de sunet Research and Waves. Este co-autoare a diverse acțiuni împreună cu artistul Ralf Wendt.

/ Ralf Wendt lucrează în cadrul artelor temporare și literare la deconstrucția limbajului uman și animal, punând sub semnul întrebării ordinea lucrurilor. De la mijlocul anilor ‘90, el a tematizat în spectacole, filme și artă radio, o poetică a suprasegmentaliei și a lucrat ca curator al festivalurilor de artă, muzică, sau radio, unde reunește diferite forme de expresie artistică interesate de tulburări sociale utopice / distopice.

/ Iris Ordean este antropolog, teoretician și curator care trăiește și lucrează în România, Marea Britanie și Franța. Curatorial, Iris colaborează cu muzee, galerii și instituții din România și din străinătate în calitate de curator asociat, fiind interesată de diverse medii de lucru și tehnici, precum multimedia art, video, sunet, fotografie și, în special performance. Recent, Iris a început să exploreze posibilitățile curatoriale pe care spațiile din afara sferei artistice normative le pot oferi, transformările pe care le suferă ca urmare a procesului de „populare cu artă” și impactul pe care această aparentă dezrădăcinare o are asupra publicului.

Mai multe informații accesând broșura în dormat digital.

Despre eveniment s-a scris în presă, în ziarul Hermannstädter Zeitung și în presa de specialitate, Revista Arta.

************************************************************************

EN

Sound and multimedia installation by Jasmina Al-Qaisi and Ralf Wendt
Curated by Iris Ordean

With vocal accounts from Sibiu area:

Simona Lederman, Adriana Chiruta, Monika Tompos, Lucia Sevestrean, Winael Baldus, Kilian Dörr, Hans, Iain Trewby, Cristian Cismaru, Lia Perjovschi, Dan Perjovschi, Viktoria Luft, Joe England, Sandy Stancu, Andreea Madalina Burghelea and more.

Opening: Monday, 2th of August 2021, 6 p.m., at arta.nonstop Independent Art Space Str. Tribunei, nr. 13

Exhibition duration: 2-19th of August 2021

Locations:

Multimedia installation at arta.nonstop Independent Art Space Str. Tribunei, nr. 13

Audio installations at Saint Mary’s Chapel in the Evangelical Church Sibiu Piata Huet f.n.

ASTRA County Library Corp B, Str. George Barițiu nr. 7

Gong Theatre Str. Alexandru Odobescu nr. 4

Permanent object in The Library of the German Cultural Centre Str. Timotei Popovici, nr. 9The exhibition A Being Nature / Natura Creatura / Naturwesen / […] is a series of sound and multimedia installations inhabiting various locations in Sibiu.

An important part of the project is to make audible the voices of human and non-human participants who make us doubt our relationships with nature in various ways.

The titles of these installations work as a reminder that the region of Southern Transylvania, where Sibiu is located, continues being a melting pot where cultures, ethnicities and languages coexist, whether we refer to historical or contemporary contexts.

This multifaceted method of research was prompted by a pressing need to re-examine and interrogate the separation of humankind and nature, widely perpetuated but also strongly dismissed. Ideologies closely connected to geopolitics, which profess a ‘return’ to an ‘ideal world of ‘untouched nature’ and ‘preservation’ inherently place the human element in anthesis, as the latter is often an initiator of catastrophic and extreme acts upon the environment, the main responsible for species extinction, destruction, annihilation, and climate change.

/ Jasmina Al-Qaisi is a writer for voice and paper. She appears sometimes in other forms: as a walking scientist, the schnelle musikalische Hilfe service, or as the only agent for the Self-Entitled-Self-Entitlement-Office. She often makes waves on various radios and is a member of the sound interested artist group Research and Waves. She co-authors diverse audio actions with the artist Ralf Wendt.

/ Ralf Wendt works within time-based and literary arts on the deconstruction of human and animal language, questioning orders of things. Since the mid-90s he has thematised in performances, films and radio art, a poetics of the suprasegmentalia and worked as a curator of art, music or radio art festivals where he brings together different forms of artistic expression interested in utopic/dystopic societal disturbances. 

/ Iris Ordean is an anthropologist, theorist and curator who lives and works between Romania, Great Britain and France. As a curator, Iris collaborates with museums, galleries and institutions across Romania and abroad as an associate curator, taking interest in various work environments and mediums, such as multimedia art, video, sound, photography, and especially in performance. More recently, Iris has begun to explore the curatorial possibilities spaces outside the normative artistic sphere have to offer, the transformations they undergo as a result of the process of ‘populating with art’, and the impact this apparent displacement has on the public.

Additonal information can be found in the downloadable flyer.

Articles about the event were published in the Hermannstädter Zeitung and in Revista Arta.

Organizator / Organiser : Centrul Cultural German Sibiu
Susținător / Supported by: Institutul Goethe București, Consiliul Județean Sibiu
Parteneri / Partners: Spațiul de artă independent arta.nonstop, Parohia Evanghelică C.A. din Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Teatrul Gong Sibiu
Sponsori / Sponsors: Star Assembly, Ascenda Systems, Clubul Economic Transilvania, Erasmus Büchercafé
Colaboratori / Collaborators: PrintATU, George Roșu, Ștefania Dinea
Partneri media / Media partners: Hermannstädter Zeitung, Capital Cultural, Revista Arta
Traducere în limba engleză și română de /Translations in English and Romanian by : Iris Ordean
Traducere în limba germană de / Translations in German by: Ralf Wendt, Elisabeth Köber