Regulamentul bibliotecii

Înscriere

Înscrierile se fac personal în baza actului de identitate şi prin achitarea taxei de înscriere. Dacă nu aveţi domiciliul stabil în Sibiu (de ex. studenţii) este necesară viza de reşedinţă. Cel/cea înscris/ă confirmă prin semnătura sa, că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete acceptând astfel regulamentul şi taxele aferente. În acelaşi timp este de acord ca datele sale personale să fie prelucrate şi înregistrate strict în scopul instituţiei. Copiii sub 14 ani pot fi înscriși prin completarea de către unul dintre părinţi a formularului de înscriere respectiv confirmarea prin semnătură acestora a regulamentului bibliotecii. De asemenea vor achita taxa de înscriere. Toţi abonaţii primesc un permis de bibliotecă netransmisibil.

Taxa anuală
50,- RON copii, elevi, studenți și cursanți
60,- RON adulţi

Împrumut
Se pot împrumuta cărţi și CD-uri. Numărul materialelor de împrumut este limitat la 5. Cărţile având eticheta roşie, jocurile şi DVD-urile nu se împrumută. Cărţile din Centrul Didactic pot fi împrumutate în regim de bibliotecă.

Abonaţii se obligă să folosească cu grijă bunurile bibliotecii, cărţile, aparatele şi sala de lectură.

Perioada de împrumut
Cărţi: 2 săptămâni

*Lectură obligatorie și rezervare cărți

Vă rugăm sa luați la cunoștință următoarele:
• Din toate cărțile bibliotecii noastre există un exemplar, care poate fi împrumutat pentru două săptămâni, în caz excepțional o săptămână, în cazul în care cartea dorită face parte din lectura obligatorie a mai multor clase.
• O carte des cerută nu poate fi prelungită după termenul de restituire trecut în fișa cărții. În caz de nerestituire se percep penalități conform regulamentului bibliotecii.
• O carte poate fi rezervată, caz în care bibliotecara va trece numele cititorului pe o listă de rezervări. Respectând protecția datelor, această listă nu poate fi făcută publică. Din momentul anunțării telefonice sau prin e-mail de posibilitatea împrumutării cărții rezervate, cititorul are la dispoziție 24 de ore (respectând orarul bibliotecii) să vină să o împrumute. În caz contrar pierde rezervarea.
• Cititorul este responsabil de buna funcționare a echipamentelor de comunicare (telefon fix, mobil, calculator, mail, tableta, etc.). De asemenea este responsabil de comunicare corectă și completă a datelor sale de contact. Centrul Cultural German Sibiu nu poate fi făcut responsabil de lipsă de comunicare în cazul în care datele furnizate sunt greșite sau ignorate de cititor (v. necitirea mail-ului, nepreluara apelului, etc.)

Restituirea materialelor
Abonaţii se obligă să restituie materialele împrumutate la timp şi să le înlocuiască în cazul deteriorării sau pierderii lor. Depăşirea termenului de împrumut se sancţionează prin amendă în valoare de 1,- RON/zi de întârziere/material împrumutat. Depăşirea termenului de împrumut de 30 de zile lucrătoare se sancţionează prin amendă în valoare de 50 de Lei.

Biblioteca Centrului Cultural German Sibiu îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral regulamentul cu notificarea exclusiv electronică a abonaţiilor.