Înscriere la cursuri

Înscrierea la cursurile de limbă organizate de Centrul Cultural German Sibiu se face personal, la sediul instituţiei organizatoare, sau prin e-mail la adresa cursuri@ccgsibiu.ro. Sunt considerate înscrise persoanele care achită taxa de curs şi completează contractul de înscriere la cursuri.

Returnarea integrală a sumei achitate este posibilă numai dacă nu se întruneşte numărul minim de cursanţi (minim 10 persoane) pentru a se forma o grupă şi pe baza bonului de casă emis. 

Vârsta minimă recomandată pentru înscrierea la cursurile de germană pentru adulţi este de 16 ani.

Persoanele care doresc să se înscrie la cursurile de limba germană trebuie să prezinte un document valabil, care să ateste nivelul de cunoștințe. Persoanele care nu pot prezenta un astfel de document, trebuie să participe la un test de încadrare (cu programare), pe baza căruia vom stabili cursul potrivit pentru fiecare cursant(ă). Evaluarea constă dintr-o autoevaluare a cunoştinţelor de limba germană, un exerciţiu de exprimare scrisă şi o conversaţie simplă cu profesoarele noastre. Prin intermediul acestei evaluări putem stabili nivelul de cunoştinţe al cursantelor/cursanţilor. Testul de încadrare se desfășoară online și costă 29,-RON. Participarea la testul de încadrare este posibilă doar cu programare cu cel puţin 24 ore în avans. Centrul Cultural German Sibiu îşi rezervă dreptul de a nu organiza teste de încadrare, dacă pentru o anumită dată nu s-a înscris un număr minim de 5 persoane.

Înscriere şi informaţii la: cursuri@ccgsibiu.ro