𝟑𝟎 𝐃𝐄 𝐀𝐍𝐈 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐄𝐍𝐈𝐄 𝐒̦𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐍𝐄𝐑𝐈𝐀𝐓 𝐆𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐎-𝐑𝐎𝐌𝐀̂𝐍 𝐈̂𝐍 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐀 – 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑢𝑟𝑠 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖 𝑠̦𝑖 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖

Pentru a marca această ocazie, Centrul Cultural German Sibiu organizează un concurs de colaje online cu sprijinul Ambasadei Germaniei la București.

Elevii din România sunt invitați să participe:

– I. Grupa de vârstă (12-15 ani)
– II. Grupa de vârstă (16-19 ani)

Colajele pot fi redactate atât în limba germană, cât și în limba română, în sensul că lungimea maximă a textelor este de 100 de cuvinte, și pot fi trimise începând cu data de 𝟓 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 până la data de 𝟏𝟔 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐.

Criterii:
– Relevanța, legătura cu tema.
– Utilizarea a mai mult de 2 suporturi: de exemplu, fotografii, text (scris de mână, tipărit etc.), desene, picturi, decupaje din ziare, reviste, cărți poștale etc.
– Detalii de contact: Când trimiteți colajul în format digital, vă rugăm să ne trimiteți o scurtă descriere: nume, vârstă, școală, oraș, datele de contact ale părinților (număr de telefon și e-mail).

Premierea va avea loc online în data de 𝟑𝟏 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐, la ora 𝟏𝟖:𝟎𝟎. Vor fi acordate trei premii pentru fiecare grupă de vârstă, constând în vouchere pentru cărți sau gadgeturi în valoare totală de 𝟕𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨.

Colajele vor fi prezentate sub forma unei expoziții itinerante care va putea fi vizitată la instituțiile partenere (cum ar fi Ambasada Germaniei la București, Centrele Culturale Germane din țară).

Trimiteți colajele voastre în format digital (foto sau PDF) până la data de 𝟏𝟔 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐, ora 𝟐𝟑:𝟓𝟗. E-mail: cursuri@ccgsibiu.ro.

Regulamentul concursului:

ORGANIZATOR
Organizatorul concursului este Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu / Centrul Cultural German Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Timotei Popovici nr. 9. Proiectul este susținut și sponsorizat de Ambasada Republicii Federale Germania. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii, iar prin înscrierea la concurs părintele / tutorele legal al participantului declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe pagina de facebook a Centrului Cultural German Sibiu (CentrulCulturalGermanSibiu), precum şi pe site-ul propriu www.ccgsibiu.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi / sau schimba regulamentul, dar nu înainte de anunţa public participanţii. Modificările vor produce efecte numai după ce au fost comunicate participanților. Regulamentul este disponibil în limba română.

SECŢIUNEA 1. DURATA CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară online în perioada 5.09. – 31.10.2022 fiind comunicat pe pagina de Facebook a Centrului Cultural German Sibiu și pe www.ccgsibiu.ro în ziua de 5.09.2022.

SECŢIUNEA 2. ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Înscrierea la concurs se face trimițând până la data de 16.10.2022 un e-mail la adresa
cursuri@ccgsibiu.ro cu următoarele informații: nume și prenume participant, nume și un număr de telefon al părintelui / tutorelui legal, vârsta participantului, localitatea.

Participanții se pot înscrie la concursul de colaje “30 de ani de prietenie și parteneriat Germano-Român în Europa” cu un colaj propriu și un text de maxim 100 de cuvinte care să reflecte gândurile lor despre acest subiect. Pentru colaj participanții pot folosi imagini sau fragmente de text din ziare, reviste, de pe internet sau din alte surse, precum și orice alt fel de materiale considerate necesare.

Părinții / tutorele legal declară pe propria răspundere că dețin pentru toate materialele folosite pentru colaj (unde este cazul) dreptul de autor pe perioadă nedeterminată. Centrul Cultural German Sibiu nu poate fi tras la răspundere în niciun fel pentru eventuale încălcării ale legii dreptului de autor de către unul sau mai mulți participanți la concurs.

Părinții / tutorele declară pe propria răspundere că textul trimis de participant este original și că nu a fost copiat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica autenticitatea textului cu ajutorul motoarelor de căutare.

Prin înscrierea și participarea la concursul „30 de ani de prietenie și parteneriat Germano-Român în Europa”, părintele/tutorele legal ia la cunoștiință și este de acord cu condițiile de participare ale copilului la acest concurs organizat de Centrul Cultural German Sibiu.

Centrul Cultural German Sibiu va confirma prin e-mail părinților/tutorilor participanților primirea lucrărilor.

Participanții se pot înscrie la concurs cu o singură lucrare originală. Participanții trimit exclusiv în format electronic o poză a colajului creat împreună cu textul propriu de max. 100 de cuvinte.

Textul (Comentariul) trebuie să fie redactat în limba română sau germană. Textul trebuie să seîncadreze în maxim 100 de cuvinte și să fie lizibil. Participanții își pot alege un titlu pentru colaj și text.

Lucrările pot fi înregistrate și sub formă de pseudonim, autorul informând organizatorul în prealabil despre acest lucru.

SECŢIUNEA 3. MODUL DE EVALUARE A CONCURSULUI

Lucrările participanților vor fi evaluate de către un juriu desemnat unilateral de organizator.
Pentru o evaluare cât mai obiectivă fiecare lucrare primită va avea un număr, astfel încât membrii juriului nu vor cunoaște identitatea autorilor decât după stabilirea câștigătorilor.

Juriul va alege trei dintre lucrările înscrise la concurs și va desemna câștigătorii premiilor I, II și III, bazându-se pe creativitatea și autenticitatea lucrărilor.

Membrii juriului se vor focusa asupra autenticității lucrării, iar calitatea pozei sau greșelile de gramatică sau ortografie nu vor influența negativ punctajul obținut.

SECŢIUNEA 4. PREMII ŞI MODALITATEA DE ACORDARE


Vor fi acordate trei premii având următoarele valori pentru cele două categorii de vârstă:

Premiul I – voucher în valoare de 750 de lei de la Librăria Cărturești
Premiul II – voucher în valoare de 550 de lei de la Librăria Cărturești
Premiul III – voucher în valoare de 450 de lei de la Librăria Büchercafe Erasmus

Premiile nu pot fi preschimbate în bani.

Câștigătorii și părinții / tutorii acestora sunt responsabili de ridicarea premiului de la sediul
organizatorului până la data de 15.12.2022. În caz de nerevendicare a premiului până la data sus menționată organizatorul poate decide redistribuirea premiului către unul sau mai mulți participanți, ținând cont de recomandările membrilor juriului.

Premierea va avea loc online sau offline, în funcție de recomandările autorităților și respectând cu strictețe restricțiile impuse de acestea.

Câștigătorii își pot comanda cărțile direct din librăriile menționate sau pot trimite un e-mail către furnizor cu lista cărților dorite. Detaliile suplimentare se stabilesc direct cu reprezentații librăriei.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor copiilor și adolescenților cu vârsta între 12 și 19 ani, cu excepţia copiilor angajaţilor Societăţii Culturale Româno-Germane Sibiu / Centrului Cultural German Sibiu.

Participarea la concurs este gratuită.

Participarea la concurs se face din proprie inițiativă.

Părintele / Tutorele legal al participantului la concurs trebuie să ia la cunoștință GDPR
(Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016), document pus la dispoziție online sau primit la înscriere. Necompletarea acestui document face imposibilă participarea la concurs.

Prin înscrierea și participarea la concursul “30 de ani de prietenie și parteneriat Germano-Român in Europa” părintele / tutorele legal ia la cunoștiință și este de acord cu condițiile de participare ale copilului la concursul de colaje organizat de Centrul Cultural German Sibiu.

Părintele / Tutorele legal al participantului se declară de acord ca lucrarea înscrisă la concurs să fie publicată după terminarea concursului într-o expoziție broșură, flyer, etc., în cazul în care organizatorul decide acest lucru. De asemenea părintele / tutorele legal se declară de acord ca organizatorul să folosescă în scopuri de promovare a activitățiilor sale cultural-educaționale poza și textul trimis în formă tiparită sau electronic pe canalele proprii de social media cu condiția menționării autorului lucrării.

Părintele / Tutorele legal al participantului la concurs va declara în formularul GDPR dacă este de acord, ca în cazul publicării în formă tipărită sau electronic a lucrării înscrisă la concurs, să apară numele autorului, vârsta acestuia precum și clasa și numele școlii participantului.

Participanții și părinții / tutorii legali ai acestora nu pot avea acum sau ulterior pretenții de copyright sau onorariu în schimbul pozelor și textelor trimise.

Participarea la concurs nu constituie o garanție sau un drept pentru înscrierea la viitoare proiecte sau cursuri de limba germană organizate în cadrul Centrului Cultural German Sibiu, participanții neputând solicita acest lucru. Înscrierea la concurs este valabilă exclusiv pentru acest proiect.