“Calendarul de Advent” – proiect de promovarea cărții și a lecturii

În așteptarea sărbătorilor de iarnă Centrul Cultural German Sibiu vă invită să participați la concursul “Calendarul de Advent.”

Zilnic – timp de 24 de zile – avem pentru voi 24 de activități legate de carte și lectură!

Cel mai activ participant se va bucura la final de un voucher în valoare de 100 lei de la unul dintre lanțurile de supermarket din România.

Regulament Concurs – “Calendarul de advent”

Secțiunea 1. Organizatorul concursului

1.1 Organizatorul concursului este Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu / Centrul Cultural German Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Timotei Popovici nr. 9. Concursul “Calendarul de advent” este susținut de Goethe-Institut București și sponsorizat de Star Assembly, Ascenda Systems, Clubul Economic German Transilvania și Erasmus Büchercafe.

1.2.Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe pagina de facebook a Centrului Cultural German Sibiu (CentrulCulturalGermanSibiu), precum şi pe site-ul propriu www.ccgsibiu.ro. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi / sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii. Modificările vor produce efecte numai după ce au fost comunicate participanților. Regulamentul este disponibil în limba română.

1.3.Concursul reprezintă o acțiune de promovare a cărții și a lecturii în rândul publicului larg, recompensând pe cel mai activ participant pentru implicarea sa în proiectul “Calendarul de advent” inițiat de Organizator. În cadrul concursului participanții au șansa de a castiga, conform regulamentului acestui concurs, un voucher de cumpărături de 100 RON de la unul dintre lanțurile de supermarket din România.

Secțiunea 2. Perioada de desfășurare a concursului

2.1 Perioada de derulare a Concursului va fi: 1.-24.12.2020, data de 24.12.2020 ora 23:59:59 fiind ultima zi în care vor fi acceptate comentariile la cele 24 de invitații la citit.

2.2 După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării acestui Concurs.

2.3 Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibil oricărei persoane fizice cu domiciliul în România. Participanții cu vârsta sub 18 ani au nevoie de acordul părintelui / tutorelui legal care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. Dreptul de participare

3.1 Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajații Organizatorului, colaboratorii direcți sau rudele acestora de gradul I.

SECȚIUNEA 4. Mecanismul concursului

Concursul se desfășoară conform următoarelor reguli:

4.1 Timp de 24 de zile Organizatorul publică zilnic o invitație de a participa la o activitate legată de carte și lectură. Cei interesați sunt încurajați să posteze un comentariu pentru fiecare astfel de activitate;

4.2 Organizatorul va urmări constant postările zilnic și va ține o evidență a participanților activi;

SECTIUNEA 5. Premiul

5.1 În cadrul Concursului se va acorda ca premiu un voucher de cumpărături în valoare unitară de 100 de lei, conform mecanismului mai sus descris. Premiul va fi atribuit câștigătorului numai în cazul îndeplinirii condițiilor menționate în acest concurs. În cazul în care mai mulți participanți se află la egalitate câștigătorul concursului va fi desemnat prin tragere la sorți.

5.2 Câștigătorul va fi anunțat în data de 28.12.2020 pe pagina de Facebook a Centrului Cultural German Sibiu. Câștigătorul are posibilitatea de a-și revendica premiul în perioada 4.01.2021-15.01.2021, în caz contrar Organizatorul își rezervă dreptul de a alege alt câștigător urmând aceeași procedură ca și în cazul primului câștigător.